درباره نورولوژی [ Norology ]

نورولوژى (neurology) دانشى است كه به تشخيص، درمان، پيشگيرى و بازتوانى بيماريهاى مغز و اعصاب مى پردازد. اين بيمارى ها از مهمترين علل مرگ و ناتوانى در دنياى امروز هستند. رسالت ما در اين جا، ارتقاى دانش عمومى در مورد بيمارى هاى مغز و اعصاب است كه به مديريت بهتر اين بيمارى ها و پيشگيرى از بروز آنها به شما كمك خواهد كرد.
اگر چه عنوان سايت ما (norology) دربرگيرنده يك اشكال كوچك نگارشى است اما این خطای خودخواسته و اغماض با هدف تسهیل جستجوى سايت در فضاى اينترنت براى كاربران عادى است بدون آن كه از بار مفهومى عنوان بكاهد.
شايد نرولوژيست ها (neurologists) در اطراف ما بسيار باشند، در دسترس يا دور از دسترس، اما نورولوژيست ها (norologists) را فقط اينجا خواهيد يافت: متخصصانى كه به زبان ساده موضوعات مرتبط با بيمارى هاى مغز و اعصاب را بيان مى كنند و هميشه در كنار شما هستند

دکمه بازگشت به بالا